CEO’s worstelen met reductie broeikasgassen tot ‘net zero’

Wereldwijd worstelen CEO’s met de reductie van broeikasgassen. Dat geldt ook voor bedrijfsbestuurders in Nederland, zo blijkt uit PwC’s 25e CEO Survey. Een kwart van de Nederlandse respondenten streeft naar ‘net zero’. Ruim een derde zegt daarvoor voorbereidingen te treffen en nog een derde is niet bezig met een net-zero-doelstelling. In de uitkomsten van PwC’s CEO Survey zijn wereldwijd de antwoorden van 4.446 CEO’s betrokken, onder wie 84 Nederlandse CEO’s. De respondenten zijn zeer optimistisch over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden.

Kinderarbeidcheck

Wereldwijd verrichten op dit moment 160 miljoen kinderen kinderarbeid. Zij kunnen hierdoor niet naar school. Tijd voor actie dus! Hoe onderzoek je of er een kans is op kinderarbeid in je keten? Tot waar reikt je verantwoordelijkheid? En wat kun je vervolgens zelf doen?

ISO 26000 herbevestigd

Afgelopen jaar heeft ISO 26000, de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, een periodieke evaluatie ondergaan. Op basis van de internationale reacties is besloten om de norm opnieuw te herbevestigen.

Meer Bomen Nu

Frans Timmermans werkt er hard aan om de Europese Unie in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te laten zijn. Eén van de middelen die Timmermans benoemt om dit doel dichterbij te brengen is bomen planten. Hij stelt: “tussen nu en 2030 moeten er drie miljard bomen bijkomen in Europa om de natuur te herstellen, steden te verkoelen, vogels en insecten een thuis te bieden, meer CO₂ op te kunnen nemen, en om de strijd met klimaatverandering aan te gaan.” Hij ziet daarbij veel potentie in de werkwijze van Meer Bomen Nu, want kwekers gaan deze vraag van bomen waarschijnlijk niet aankunnen.