Kinderarbeidcheck

Wereldwijd verrichten op dit moment 160 miljoen kinderen kinderarbeid. Zij kunnen hierdoor niet naar school. Tijd voor actie dus! Hoe onderzoek je of er een kans is op kinderarbeid in je keten? Tot waar reikt je verantwoordelijkheid? En wat kun je vervolgens zelf doen?